Vzdelanie

Škola

2006- 2010 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici
Odbor: Technické a informatické služby- ukončenie maturitnou skúškou.

Absolvent štúdijného odboru technické a informatické služby so zameraním na elektrotechniku je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať technické ekonomické, alebo informatické činnosti vo výrobných procesoch, v technickej príprave výroby, v materiálovom hospodárstve a pri administratívnych činnostiach. Po absolvovaní vzdelávacieho programu je absolvent pripravený aj na vysokoškolské štúdium technického alebo ekonomického smeru. Všeobecné vzdelávanie dáva absolventovi predpoklady k adaptabilite v praxi, základné vedomosti a zručnosti v oblasti informačných a komunikačných technológií a komunikatívnosť v dvoch jazykoch.

Doplňujúce vzdelanie, kurzy a školenia

 • 2010/ Vodičské oprávnenie typ B, najazdených cca 50.000km.
 • 2014/ ELPRO s.r.o.- ESD školenie pracovníkov v elektrotechnickom, priemysle / ESD koordinátor
 • 2015/ Revido s. r. o.- Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.
  §23 Elektrotechnik na riadenie činnosti, prevádzky
 • 2019/ Learn2Code- Webrebel 1: HTML. CSS & JavaScript

Pracovné skúsenosti

tatra banka 9/2015- 8/2019
Tatra banka a. s.
Osobný bankár

 • Komplexná starostlivosť o zverený prémiový segment klientov banky
 • Telefonická, emailová a osobná komunikácia ohľadom servisu k existujúcim a novým službám a produktom
 • Identifikácia predajného potenciálu u klienta so zameraním na plnenie stanovených cieľov
 • Návrh najefektívnejších riešení podľa požiadaviek alebo potrieb klienta
 • Budovanie vzťahov a dôvery s klientami z portfólia
 • Participácia na rôznych bankových projektoch
Pracovné hodnotenie Tatra banka

ESC 1/2014- 9/2015
ESC SK s. r. o.
Školiteľ

 • Nábor a zaškoľovanie nových zamestnancov na technické pozície, podľa potrieb autorizovaného servisného strediska
 • Výber vhodných kandidátov na technické pozície
 • Zaškolenie nových zamestnancov na konkrétne pracovné pozície podľa potrieb vedúcich oddelení
 • Starostlivosť o začlenenie a pracovný cyklus vyškolených zamestnancov
 • Preškolenia interných zamestnancov, ako aj zamestnancov partnerských firiem, podľa aktuálneho vývoja technologických postupov a požiadaviek
 • Tvorba školiacich materiálov
 • Optimalizácia a vytváranie pracovných postupov vzhľadom na zvýšenie efektívnosti a kvality pracovných procesov

ESC 7/2012- 01/2014
ESC SK s. r. o.
Technický koordinátor

 • Vedenie dvadsať- členného tímu technikov a technických špecialistov, zodpovedných za autorizovaný záručný, aj pozáručný servis elektroniky
 • Zabezpečenie plynulého chodu prideleného oddelenia
 • Dosahovanie stanovených kvantitatívnych a kvalitatívnych cieľov
 • Technická podpora interných servisných oddelení a externých partnerov
 • Súbežné zdokonaľovanie sa v servisnej činnosti bielej a čiernej spotrebnej elektroniky (SW zásahy, modulárne výmeny a výmeny spájkovaných komponentov)
 • Optimalizácia a vytváranie pracovných postupov vzhľadom na zvýšenie efektívnosti a kvality pracovných procesov
Pracovné hodnotenie ESC SK